Nacionalni
Sportski
Savez
Slepih i
Slabovidih

Srbija
Golbal Šah Kuglanje Atletika Plivanje

O nama

Nacionalni Sportski Savez Slepih i Slabovidih osnovan je na incijativu nekoliko klubova i društava sporta i šaha slepih i slabovidih i Saveza Slepih Srbije.
Od osnivanja Savez Slepih Srbije u svom delokrugu rada bavio se šahom, atletikom, plivanjem, golbalom, kuglanjem a povremeno i drugim sportovima.
Svaki od navedenih bio je organizovan kroz razne komisije a organizovana su pojedinačna i ekipna prvenstva na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou. Reprezentacije su učestvovale na internacionalnim prvenstvima i ne retko se vraćale sa bronzanim, srebrenim i zlatnim medaljama.

U Svetu a posebno u Evropi nastala je potreba a i opšti trend da slepi i slabovidi sportisti i šahisti, pored matičnih nacionalnih organizacija slepih i Paraolimpijskog komiteta se udružuju preko klubova u Nacionalne asocijacije slepih i slabovidih sportista i šahista. Nacionalne asocijacije pre svega zastupaju njihove interese i oblike udruživanja pred institucijama državnog aparata a zatim i organizuju sportske manifestacije od državnog i javnog interesa.

Savez je sa tim i ciljevima formulisanim u Statutu osnovan na skupštini 29.10.2009 godine sa sedištem u ul.Ustanička br.25 u Beogradu. Savez je sporazumnim ugovorom sa Savezom Slepih Srbije preuzeo sva prava i obaveze u oblasti sporta i šaha uključujući sve tradicionalne aktivnosti iz šaha, golbala, atletike, kuglanja i plivanja.

Od januara 2010 godine na osnovu sporazuma Nacionalni Sportski Savez Slepih i Slabovidih a u skladu sa planom i programom rada organizovana su pojedinačna i ekipna državna prvenstva u svih pet sportova.Nastavljen je kontinuitet učešća reprezentacija na Svetskim i Evropskim prvenstvima u organizaciji IBCA i IPSA.

Naš Savez je punopravni član Sportskog Saveza Srbije kao i dve gore navedene međunarodne asocijacije a prihvaćen je kao ravnopravni partner od strane Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije na isti način kao i drugi Nacionalni Savezi iz raznih sportova. Od konstituisanja Skupštine, Upravnog Odbora i Nadzornog Odbora najteži deo posla Predsednika i Podpresednika sa navedenim odborima je bio priznavanje Nacionalnog Sportskog Saveza Slepih i Slabovidih kao krovne organizacije sportista i šahista od strane državnih institucija našeg sistema. Savez je organizovao jednu od najmasovnih manifestacija slepih na ovim prostorima, XII pojedinačno prvenstvo Sveta slepih i slabovidih šahista.


OSNIVAČI SU:

  1. ŠAHOVSKI KLUB SLEPIH "ANPASAN" NOVI SAD
  2. ŠAHOVSKI KLUB SLEPIH "SVITANJA" NIŠ
  3. BEOGRADSKI ŠAHOVSKI KLUB SLEPIH "NAPREDAK"
  4. SPORTSKI KLUB SLEPIH "DODIR" ČAČAK
  5. KLUB ZA SPORT I REKREACIJU SLEPIH "ČIVIJA"ŠABAC
  6. KLUB ZA SPORT I REKREACIJU "SVETLOST" KIKINDA
  7. KLUB ZA SPORT I REKREACIJU SLEPIH I SLABOVIDIH "VIDIK" LESKOVAC
  8. SAVEZ SLEPIH SRBIJE